Dette er en ny tilskuddsordning for lag og foreninger eller grupper som ønsker å bidra til aktiviteter for barn og unge. Det skal ikke bære preg av konkurranse og deltakelse og skal være gratis.

Formålet med ordningen er å stimulere til økt deltakelse i fysiske og kulturelle aktiviteter i nærmiljøet. Dette skal bidra til aktiviteter for barn og unge, som kanskje ellers ikke deltar i organiserte aktivitetstilbud. Aktiviteten bør ikke ha konkurransepreget innhold og skal være gratis (ingen inngangspenger eller medlemsavgifter)

Se mer om kriteriene og hvordan det søkes om tilskudd.