Trøndelags Europakontor søker en Trainee for utplassering ved Europakontoret i Brussel fra ca. 1. september 2007 til ca. 15.juli 2008.

Trøndelags Europakontor bistår næringsliv, FoU-miljøer, skoler, samt lokale og regionale myndigheter i Trøndelag i europeiske spørsmål. Trøndelags Europakontor ble opprettet som et prosjekt i 2001 og gikk i 2006 over til en permanent organisering som foreningen Trøndelags Europakontor. Medlemmer i foreningen er: Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim Kommune, Steinkjer Kommune, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Trøndelag Forskning og Utvikling,
SpareBank 1 Midt-Norge, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Bioforsk Midt-Norge, Sintef og NTNU.

Vi søker personer med relativt nylig avlagt eksamen på høyskole-/universitetsnivå, helst på mastergradsnivå. Noe arbeidserfaring er ønskelig. Det forutsettes at den som ansettes har god kjennskap til Trøndelag og trøndersk samfunnsliv.

Egenskaper og kvalifikasjoner:
Samfunnsinteressert
Fleksibilitet og arbeidslyst
Kontaktskapende og utadvendt
Gode engelskkunnskaper
Erfaring med administrativt arbeid
God IT-kunnskap

Arbeidsoppgaver:
Informasjonssøk og partnersøk
Representasjon
Organisering av arrangement og studieopphold i Brussel
Deltagelse på seminarer og konferanser
Daglige kontorrutiner

Vi tilbyr:
Et meget interessant arbeidsopphold i en hektisk og internasjonal by. Kontoret har et godt faglig og sosialt miljø i tillegg til et omfattende nettverk i et norsk og internasjonalt miljø. Et trainee-opphold innebærer varierte arbeidsoppgaver og gir en verdifull kompetanseheving i europeiske og internasjonale spørsmål. Det gis et stipend på 5.000 kr. per måned. I tillegg stiller kontoret fri bolig til disposisjon.

Søknad med CV og kontaktinformasjon til referanser samt kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk til: office@mid-norway.no
 
Merk søknaden ”Trainee-stilling”

Søknadsfrist: Torsdag 24.
mai 2007.

For
mer informasjon:

Marianne Larssen (+32 22 35 02 36/ marianne.larssen@mid-norway.no)
Randi Ness (+32 22 35 02 36/ randi.ness@mid-norway.no)
 
Hjemmeside: www.mid-norway.no