Forskerne som ledet strategiprosessen er Tone Merethe Aasen og Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF og Øyvind Skogvold, Håkon Sivertsen og Ivar Blikø fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

Forskerne presenterte utviklingstrender og eksempler på innovasjon fra inn- og utland. Deretter drøftet deltagerne på samlinga fem tema:

  • Den grønne miljøkommunen
  • Kommune 3.0 (fellesskapssamfunnet)
  • Den innovative medarbeider
  • Den disruptive kommunen
  • Digitalisering

Resultatene vil bli benyttet i videre strategiarbeid blant folkevalgte, administrasjonen og i trepartssamarbeidet.

Bildet er fra fjoråtret strategisamling, foto Kari Aarnes.