Fra 1. oktober i år til bygget er ferdig, sommeren 2021, vil ha denne situasjonen:

  • Ogndalsvegen stengt like nedenfor Rådhuset ned mot Strandvegen, Svein Jarls gate stengt fra krysset med Kirkegata og ned mot Strandvegen.  

Fra februar 2020 til sommeren 2021:

  • Strandvegen vil bli skiltet for envegskjøring. Fra kryss med Parkgata og til kryss med Ogndalsvegen vil Strandvegen bare være åpen for sørgående trafikk.
  • I dette tidsrommet kan Strandvegen i tillegg blir stengt for trafikk i begge retninger, tidspunkt og omfang av dette er ennå ikke kjent. Det vil bli varslet særskilt i forkant av slike stenginger og det blir skiltet omkjøringsrute.