Barna i sentrum!
           - Barn er viktige for hverandre
                - Barn vil og kan
                - Barn utforsker
      

Kontaktinformasjon

Post- og besøksadresse:
Steinkjersannan 6
7713 STEINKJER

 

Enhetsleder:
Sissel Margrethe Øye        tlf 90896104

Fagleder: 
Hanne Anja Skogvold        tlf 99020292

Avdelinger:
Furuskogen                       tlf  90997017
Martenshagen                   tlf  94827337
Rismelen                           tlf  90998804
Holmen                             tlf  45975631
Bystranda                          tlf  90940699
Labyrinten                         tlf  90922621
Torget                                tlf  94810035

Foreldrepulsen ukas nyhet