Steinkjer kommune ble 01.01.2020 slått sammen med tidligere Verran kommune. Den nye kommunen valgte Jekta som sitt kommunevåpen, dvs at kommunen beholdt Verran sitt kommunevåpen.

Steinkjer kommunes nye kommunevåpen fra 01.01.2020 og historien bak

        Kommunevåpen          

 

Jekta i kommunevåpenet symboliserer kommunens nære tilknytning til fjorden, den tidligere jektefarten og byggingen av jekter.

Selve kommunevåpenet ble utformet av Tidemann & Co Grafisk Design, Brønnøysund etter forslag fra flere av tidligere Verran kommunes innbyggere. Det ble godkjent av Verran kommunestyre den 25.06.1987 og det ble godkjent i Statsråd 11.09.1987.

I oktober 2018 vedtok fellesnemnda for nye Steinkjer at Jekta skulle bli det nye kommunevåpnet for Steinkjer kommune fra 2020.  Vedtaket ble bekrefet i begge kommunestyrer, i Steinkjer kommune og i Verran kommune.    

Les om mer om kommunevåpen og regelverk på regjeringens nettside.              

  

Steinkjer kommunes tidligere kommunevåpen
 

Kommunevåpenet var på blå bunn en sølv stjerne med seks odder. Ble også brukt med hvit stjerne.

Våpenet er tegnet av Hallvard Trætteberg.  Det ble godkjent i 1957 og avduket i forbindelse med Steinkjer bys 100-årsjubileum.  Motivet ble først valgt fordi byen er møtested, et geografisk sentrum for de seks innfartsveiene til Steinkjer by. Etter kommunesammenslåingen i 1964 fikk motivet ny betydning i og med at dagens kommune består av bykommunen og seks omkringliggende tidligere kommuner (Beitstad, Egge, Kvam, Ogndal, Stod og Sparbu).


kommunevåpen

 

 

 


Kommunevåpenet - sekstagget sølv stjerne på blå bunn.