Oppdragsinstituttet Samfunnsøkonomisk analyse AS (tidl. Damvad), har utarbeidet rapporten Forskning og utvikling i kommunesektoren på oppdrag fra KS.

Steinkjer er en av flere kommuner som har bidratt med grunnlagsingformasjon til rapporten. Den strategiseke satsinen på FoU-aktivitet i Steinkjer trekkes fram som eksempel.

 

Les hele rapporten her