foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Det vil være utrykningskjøretøy og uniformert personell fra politi, brann og ambulanse i området. Det vil bli løsnet skudd og være røykutvikling i forbindelse med øvelsen."

Snorre Haugdahl
politistasjonssjef