Inngang med overbygg, til høyre

I 1. etasje i bygget vil det være felles kantine for hele bygget, både ansatte og elever, og som også vil være åpen for publikum.

Flyktningetjenesten starter opp introduksjonsprogrammet torsdag 15. august, mens voksenopplæringen starter skoleåret tirsdag 20. august.


Turid Eian  og Eva Løe