Adr: Seilmakergt.4, 7725 Steinkjer. 

Merkantil Steinkjer sykehjem

Anne Lise Fornes Myrslo

98903497

Seksjonsleder Steinkjer sykehjem 1.etg

Bente Westvik Volden

98903494

Avdeling Furukroken

 

98903507

Avdeling Trana

 

98903506

Avdeling Jakob

 

98903505

Avdeling Raudåsen

 

98903504

Seksjonsleder Steinkjer sykehjem 2.etg

Brit Marie Werstad

98903495

Avdeling Kvennavika

 

98903501

Avdeling Ølve

 

98903502

Avdeling Fredrikke

 

98903503

Steinkjer sykehjem vaskeri

 

98903498

Steinkjer sykehjem kjøkken

 

98903499

Steinkjer sykehjem ligger idyllisk til på nordsileiret med utsikt mot kaia og fjorden. Det er det største sykehjemmet i kommunen med 63 pasientplasser og har 2 etasjer med en seksjonsleder for hver etasje. Sykehjemmet har 7 avdelinger som alle har fått navn som er kjente for "Steinkjerbyggi`n"; Kvennavika, Fredrikke og Ølve i 2.etasje og Jacob, Furukroken, Trana og Rauåsen i 1. etasje. Trana og Furukroken er spesialenheter med mulighet for skjerming av  pasienter med demens i en aktiv fase. Sykehjemmet har også både aktivitetsavdeling og dagavdeling for hjemmeboende.