Gjennom sertifiseringsprosessen Livsgledehjem skaper man rutiner og rytmer i hverdagen på sykehjemmet. Dette gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til hver enkelt beboer.

Livsglede settes i system på lik linje med alle andre oppgaver. Slik får den enkelte tilbud om individuelt tilpassede aktiviteter jevnlig. De gjennomføres uansett og uavhengig av hvem som er på jobb. Dette er derfor et kvalitetsstempel som vi er kjempestolte, sier seksjonsleder Bente Volden.

Vi gratulerer!