Astrid Hynne Grut

Astrid Hynne Grut

Steinkjer som kvalitetskommune

Astrid Hynne Grut er ansatt som prosjektleder for kvalitetskommuneprogrammet. Prosjektet skal fokusere på reduksjon av sykefravær og kvalitetsarbeid innenfor pleie og omsorg og oppvekst.