Ord og setninger leses opp for eleven ved hjelp av en egen app. Læringsbrettene som benyttes er av typen iPad, og de er satt opp for hver elev med bilde av dem selv som bakgrunn og med egen e-post.

Det er første gang dette prøves ut ved en skole i Steinkjer kommune i så stor skala. Det er en stor satsning for skolen, og man håper at dette vil gi elevene et fortrinn i lese og skriveopplæringa.

Eleven skal i løpet av skoleåret lage en egen bok med bilder og tekst ved hjelp av læringsbrettet. Elevene vil fremdeles bruke blyant gjennom skoledagen, og de vil få tilgang til egen «penn» til bruk på læringsbrettet.

 

Liv Welde Vikan
Rektor