Foto: Geir Mogen

Steinkjer skole i Steinkjer kommune vant mot fire andre skoler nominert til prisen.

Den utvalgte juryen fremhevet blant annet prosjektet for at være et helhetlig skoleanlegg preget av kvalitet i alle ledd, og skrev videre:

”Steinkjer skole har løst koplingen mellom inne- og uterom på svært gode måter. Kvartalstenkning og skoletomt i bystruktur støtter godt opp under sentrumsdannelse. Rause uteområder gir som sådan en variert park for hele byen.”

”Innrettet både inne og ute til de enkelte alderstrin med god variation i de forskjellige innretninger og romligheter. Bevegelse understøttes ved forskjellige muligheter i innretningen rundt i skolen. Skolen fremstår åpen og imøtekommende med god transparens."

LES MER OM KÅRINGEN, FAKTA OM SKOLEN OG ØVRIGE UTTALELSER HER

Den siste avgjørelsen hvem som vant ble tatt etter en offentlig avstemning hvor Steinkjer skole kom best ut og vant.

Berømmer prosessen

Ordfører Anne Berit Lein takker alle som har bidratt og stemt, og for prisen i den spesielle tiden vi er i.

- Dette er en helt fantastisk nyhet å få, ikke minst nå i den spesielle tiden vi er inne i. Jeg vil berømme hele prosessen, og alle som har deltatt i den. Samspillet mellom Steinkjerbygg KF som byggherre, arkitekter, landskapsarkitekter, entreprenører og ikke minst skolens ledelse og organer har gitt et supert resultat. Vi har bygd en framtidsrettet, miljøog klimavennlig skole, med massivtre og vannbåren varme fra lokale skoger (InnTre). Med sin arkitektur, materialbruk, gode romløsninger, og flotte uteområder, gir Steinkjer skole gode rammer for læring. Tusen takk til alle som har bidratt, og for prisen «Årets skolebygg”, sier Lein.

- En skole for framtiden

Rektor Liv Welde Vikan sier i en pressemelding at:

- Steinkjer skole ble i høy grad planlagt og utviklet på bakgrunn av pedagogiske ønsker og behov. Den er tilrettelagt for skoleformål, men i tillegg brukes skolen av andre i nærmiljøet utenom skoletiden. Vi ønsket oss en skole for fremtiden. Uten den grundige planleggingen, og uten det samspillet vi har hatt med våre samarbeidspartnere, hadde vi ikke fått til denne skolen som vi i dag er så stolt av. Våre stemmer ble hørt og tatt hensyn til. Vi lever nå virkelig opp til skolens visjon: «Begeistring i Sentrum». Prisen betyr at vi har lykkes. Vi er svært begeistret for at Steinkjer skole mottar prisen for årets skolebygg 2020. Tusen takk!

Foto: Geir Mogen
Planskisser (de to nederste): Rolvung og Brønsted arkitekter

Steinkjer skole

Steinkjer skole

Steinkjer skole

Steinkjer skole

Steinkjer skole

Steinkjer skole

Steinkjer skole

Steinkjer skole