I disse dager kurses lærere ved Steinkjer skole i bruk av iPad som undervisnings- og produksjonsverktøy. 

- Vi har prøvd ut bruk av iPad på første og andre trinn i to år, og har høstet såpass gode erfaringer, både fra elever, lærere og foreldre, at nå går vi inn for å benytte oss av nettbrett på hele skolen, forteller rektor Liv Welde Vikan. 

Kan lage filmer

Hun legger til at det i hovedsak er ansatte ved skolen som har ønsket å utvide nettbrettbruken, fordi de ønsker at skolen skal bli mer digital.

- Det betyr ikke at vi legger vekk blyanten og viskelæret, men vi endrer på måten vi som skole planlegger og  underviser, mens elevene får bruke iPaden som et produksjonsverktøy, for eksempel til å lage filmer, sier Vikan.

Egge og Mære tester i mindre skala

Satsningen er en del av prosjektet "Læringsbrett i skolen", der enkelte skoler prøver ut nettbrett i undervisning. I kommunen er Mære skole og Egge skole med i tillegg til Steinkjer skole, men her testes bruk av nettbrett kun på noen få trinn fra høsten av. Erfaringer fra prosjektet vil kunne ha betydning for videre satsing, prioritering og innkjøp av iPad i kommunen. Prosjektet delfinansieres av eksterne prosjektmidler.

- Svært få andre skoler har implementert bruk av nettbrett på alle trinn, så det blir litt nybrottsarbeid dette, som vi håper andre skoler i kommunen og andre kommuner kan dra nytte av. Enkelte lærere fra Mære og Egge har vært med på kursingen som vi holder på med denne uka, forteller rektoren.

ipad, nettbrett, kursing, Steinkjer skole, lærere