Kompetanseheving for lærer

En viktig del av satsningen vår er å heve lærernes digitale kompetanse. Steinkjer skole har leid inn eksterne ressurser for å øke lærernes digitale kompetanse. Profesjonsfaglige digitale pedagoger har tatt del i den ordinære undervisningen og vi har oppnådd økt kompetanse gjennom praktisk bruk i klasserommet. Bruken av læringsbrett skal øke elevenes læring gjennom egen produksjon av digitalt innhold. Gjennom det digitale klasserom kan lærerne tilpasse innhold til den enkelte elev. Digitalisering av klasserommet gir lærerne nødvendige verktøy for å gi elevene variasjon i presentasjon av læringsinnhold. Et år med læringsbrett har gitt elevene og lærerne et nødvendig løft i kompetanse. Den digital kompetansen endrer seg og skolen vil fortsette arbeidet med å heve lærers kompetanse.


Læringsbrett i ny skole

Nye Steinkjer skole er i ferd med å ferdigstilles. Her får vi et moderne skolebygg med verktøy for å fortsette arbeidet med det digitale klasserom. Her vil elevene også få tilgang til bruk av datamaskiner når det er behov for det. Blyanten er ikke vraket og vil fremdeles benyttes når det er naturlig som en del av opplæringen. Digital kompetanse hos lærer handler om å ha kompetanse om når teknologien skal brukes, men også når den ikke skal brukes. Steinkjer skole har fokus på fysisk aktivitet. Nærheten til Furuskogen gir elevene tilgang til en arena for fysisk aktivitet, men også en moderne skolegård med fokus på aktivitet sikrer dette. I det nye skolebygget vil vi også ha fokus på praktisk-estetiske fag. I et tilpasset skolebygg får elevene bruke moderne digitale verktøy som en del av praktisk-estetiske fag. Det er slik digital kompetanse bygges, som en del av den daglige aktiviteten.

Læringsbrett