- Vi er i rute med hele prosjektet og skal ha alt klart til overlevering til kommunen 1. juli, forteller Musum.

Ut over vinteren vil skolen bli kledd med utvendig royalimpregnert kledning i naturfarge. Innvendig begynner også enkelte klasserom å ta form, med veggmaling og finpussing. Elektro, ventilasjon og legging av gulvbelegg pågår også for fullt fram til påske. 

- Sluttfasen vil bli fra påske og ut over. Da vil vi sjekke at alt fungerer som det skal, forteller Musum.

Gymsal i bygget

Lærerne ved skolen har vært på befaring i tre runder og har ifølge prosjektlederen gitt stort sett positive tilbakemeldinger til det 6000 kvadratmeter store bygget. 

- Enkelte uttrykte litt skepsis til at klasserommen var av uvant størrelse, de er bredere og ikke avlange, men ellers har det vært gode tilbakemelindinger, sier Musum.

Løst inventar i rommen, som stoler, pulter mm. har skolen selv ansvar for å få på plass etter hvert.

I selve skolen blir det stor gymsal på 20 x 40 meter, og som inneholder basketballbane på langs og to volleyballbaner på tvers. Vinduene i salen blir dekket med ribbevegger.

Amfi med plass til 250

Inne i hjertet av skolen, amfiet, blir det plass til 250, men selve amfiet er ennå ikke satt opp. Over amfiet er 12 store overlys (dvs. glasstak) som gir mye dagslys, men som også kan blendes slik at det blir helt mørkt dersom man skal ha filmframføringer.

- Dette blir ellers et energieffektivt bygg med blant annet fjernvarme fra InnTre som oppvarming, forteller Musum.

Du kan følge Skanska-projektlederens blogg om skolebyggingen hvis du vil. Her legges det ut bilder og informasjon jevnlig.