Med en slik standard på plass, viser det at Sentralkjøkkenet er klar over farene som kan oppstå i de forskjellige leddene i produksjonen, at vi har styring på dem og tilfredsstiller kundes krav på trygg mat. Standarden bidrar med en systematikk for å identifisere farer og redusere risiko for forbrukerne.
 
Hva er fordelene med å være sertifisert etter 22000 standarden:
  • Utvikle og drifte et styringssystem for trygg mat innen et veldefinert og klart rammeverk som er fleksibelt for vår virksomhets behov og forventinger
  • Forstå hva som er relevante risikoer for kundene og vi som produsenter.
  • Tilgjengeliggjøre et verktøy for forbedrede prosesser innen trygg mat og midler for å effektivt måle prosesser for trygg mat
  • Bedre overholdelse av lovpålagte krav og konsernkrav
Det å være ISO-sertifisert er et  kvalitetsstempel, Sentralkjøkkenet sertifiserte seg på  ISO 9001 ( Kvalitet) og ISO 14001 ( miljø) for 1,5 år siden, sammen med Renovasjon og Vann og avløp. I år har også Eiendom og Vei og park sertifisert seg på Miljø og Kvalitet.
 
Alle tre standardene innebærer at Sentralkjøkkenet har et velorganisert og stødig kvalitetssystem.
 
 
 
Freddy Nessan Østborg
Tjenesteenhetsleder