Samfunnshuset

Kontaktinformasjon:
Steinkjerbygg
Telefon: 74 91 40 00

Leier ut til offentlig og privat virksomhet