Steinkjerprosjektet skal gi personalet i barnehagene i Steinkjer økt kunnskap om psykisk helse hos barn i førskolealder. Samtidig vil det gjøres forskning for å evaluere effekten av opplæringen, og for å få informasjon om psykisk helse i denne aldergruppen. Dette er et samarbeid mellom Steinkjer Kommune og Regionalt kunnskapssenter  for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU) Midt - Norge ved NTNU. Prosjektet strekker seg over perioden 2012 - 2017.

Mer informasjon eller spørsmål om studien: http://www.ntnu.no/rkbu/barnimidtnorge

Trude.Austheim@steinkjer.kommune.no

Prosjektplan

 

 

BeitstadBHGUTD011113.jpg