Tallene viser at Steinkjer er på 25.plass på landsbasis.

Det er kjent sak at arbeidsledigheten blant innvandrere er høyere enn i befolkningen ellers, men det er store variasjoner blant gruppene. Over tid finner likevel de fleste seg en jobb.

Kommunen fører statistikk over de som avslutter program, og Steinkjer har hatt variable resultatet på måloppnåelse på 62% - 72 % de siste årene. Det interessante og gledelige er at etter ett år fra avsluttet program er 74 % av de som avsluttet i 2010 i jobb eller utdanning. Dette er tall innhentet  fra SSB Monitor for introduksjonsprogrammet. Landsgjennomsnittet er på 54 % og hovedkonklusjonen at færre kommer ut i jobb nå enn tidligere.

Det er desto gledeligere at Steinkjer ligger godt an. Vi er faktisk best i Nord-Trøndelag dette året. Våre nabokommuner er på 64 – 40 % i jobb eller utdanning. Det er vanskelig konkret å påpeke hva vårt gode resultat skyldes, annet enn at vi tror at god kvalifisering og  godt samarbeidet mellom voksenopplæring, flyktningetjeneste og nav gir resultater.

Lenkene til statistikken legges ved for nærmere lesing for de som ønsker det:

- Tall fra SSB
- Tekstinformasjon fra SSB


Turid Eian