Feltet inneholder 20 tomter.
 
Se mer informasjon her.        


Ta turen nå mens det er barmark for å besikte feltet.

God tur!

 

Pål Malmo
Steinkjer kommuneskoger
Ogndalsbruket KF