Maks antall stjerner
Steinkjer kommune og St. Olavs Hospital er de eneste av de 65 testede nettsiden i Trøndelag som fikk 6 stjerner (som er maks antall), men vi hadde høyeste gjennomsnittlige poengsum.

Testen er foretatt av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og i år var kravene blitt en god del høyere. Nettstedene er testet på mange kriterier gruppert etter tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. Av de 659 som er testet er fordelingen slik: 213 statlige og 446 kommunale og fylkeskommunale nettsteder.


Full uttelling på brukertilpasning
De siste årene har vi vært blant de 3 - 5 beste på landsbasis og er altså i år på en delt 10.plass, tross stadig strengere kriterier. Det må vi være veldig fornøyd med.

Vi skårer denne gangen best på brukertilpasning hvor vi fikk 100%. Når det gjelder de to andre bolkene, så fikk vi 81% på tilgjengelighet og 74 % på nyttig innhold.


Kommunens nettside er responsiv (mobil- og nettbretttilpasset)
En av de nye indikatorene som blir tillagt stadig større betydning er responsivt design (automatisk tilpasning til ulike enheter som mobil og nettbrett). Det er pr i dag bare ca 25 % som tilfredsstiller kriteriene, men dette fikk vi på plass i vår.

Resultatene
 -
Gjennomsnittsresultatet på landsbasis

Se Steinkjer kommune sitt resultat og hva som ligger i de forskjellige kriteriene:

- Mer detaljert for Steinkjer kommunes resultat

 

Vi skal fortsatt ha stor fokus på å utvikle nettsiden og vi ønsker også veldig gjerne både positive og negative tilbakemeldinger, samt innspill på informasjon dere mener mangler på sidene våre.