Begge viste frem sin virksomhet. Austli i form av et bilde, Skogø gjennom utøvende turnere som hadde en flott oppvisning i Weidemannsalen med kommunestyrets medlemmer som tilskuere.

Ordfører Bjørn Arild Gram sa i sin tale til Willy Skogø: 

"For årets kulturpristildeling legges det særlig vekt på den prisbeløntes "særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i kommunen", og æresbevisningen går i år til Willy Skogø med følgende begrunnelse:
 
Willy Skogø er gammel herreturner og han kan den dag i dag vise turnene hvordan øvelsene skal gjøres. Det er ikke mange 74 åringer (eller noen yngre heller) som går opp i press håndstående på golvet, men det gjør Willy.
 
Han har også en fantastisk evne til å kommunisere med og motivere alle unge turnere – fra de aller yngste til ungdom som vil konkurrere på høyt nivå.
 
Willy har lagt ned enorme ressurser i Steinkjer Turnforening siden tidlig på 90-tallet, og gjør det fortsatt. Han kom inne i turnforeningen i en periode da det var behov for et nytt oppsving – og Willy fylte raskt de fleste oppgavene både når det gjaldt det administrative og treningsledelse. Han brakte inn ny kompetanse i foreningen som gav nytt grunnlag for konkurranseturn – og ikke minst for gutteturn. Willy har imidlertid hele tiden sørget for at forholdet mellomturn som breddeidrett og konkurranseidrett har blitt balansert på en god måte, og har dermed bidratt til den gode rekrutteringen og det gode nivået våre unge turnere har i dag. 
 
Det er heller ikke sikkert at vi hadde fått en basishall på Steinkjer hvis ikke Willy hadde vært framsynt da ny hall skulle bygges på Guldbergaunet. Willy har tegnet og kommet med innspill til arkitekten og planleggerne. Han har bidratt underveis i prosessene som har vært forut for bygging og under bygging – ja han har bokstavelig talt tatt tak i innredningen av turnhallen selv - og på den måten har han sikret Steinkjer og omegn en turn- og friidrettshall i Norgestoppen.
Willy Skogø har imidlertid ikke begrenset innsatsen sin til Steinkjer kommune. Han er æresmedlem i Nord-Trøndelag gymnastikk- og turnkrets. Han har vært mangeårig medlem i kretsstyret, har ansvar for anlegg og bidrar med sin kunnskap i bygging av turnhaller/basishaller både regionalt og nasjonalt.
 
Noen få mennesker lever som de lærer. Willy Skogø er en av dem – han har tro på at fellesskapet er viktig og at det å gjøre en samfunnsinnsats går foran hensynet til å framheve seg selv.
Willy Skogø er altså ikke den som fremhever sin egen person – men turnforeningen vil han gjerne skal være godt synlig. Men fra Steinkjer Turnforening hører vi at nettopp hans person og hans arbeid betyr så mye for hver enkelt turner, trener, styret og foreldrene. Dessuten framhever personalet i Steinkjerhallen og trenere i andre idretter at Willy gjør en stor innsats og at han alltid er å stole på når han tar på seg oppgaver. (I parentes bemerket – mange i Steinkjer kommune vil også huske ham som en god kollega med fagområde arealplanlegging)
 
Willy, du har gjort og gjør en uvurderlig innsats for Steinkjer turnforening – og dermed for kulturlivet og folkehelsa i Steinkjer. Vi håper at du ikke gir deg, men at denne prisen inspirerer deg til fortsatt å stå på. Uansett er prisen et håndfast bevis på at Steinkjer kommune verdsetter innsatsen din".
 
 

I statuttene for tildeling av Steinkjer kommunes kulturpris heter det blant annet:

§ 1 PRISEN
Kulturprisen er en skulptur utført av kunstneren Nils Aas, samt et pengebeløp. Prisen skal være kommunens emblem og inskripsjonen "Steinkjer kommunes kulturpris" samt årstall.

§ 2 FORMÅL
Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i kommunen.

§ 3 TILDELING
Kulturprisen kan tildeles en person eller organisasjon. Prisen kan, etter særskilt vurdering, tildeles en gruppe personer der et samarbeid om den kulturinnsatsen som begrunner tildelingen gjør dette naturlig.
Tildeling av kulturprisen bestemmes ved vedtak i hovedutvalget for kultur.
Vedtak om pristildeling skal begrunnes