Ordføreren sa i sin tale at i år er kriteriene endret litt og det ble presisert at kulturprisen skal gå til en utøver eller formidler innen kulturfeltet, mens de som primært legger ned et stort frivillig arbeid for å støtte opp om kulturlivet i Steinkjer vil være kandidater til den nyoppretta Frivillighetsprisen som ble delt ut på frivillighetens dag 5. desember.

Han sa også: "Selve kulturprisen er en skulptur utført av kunstneren Nils Aas, samt et pengebeløp og et kunstnerisk utformet diplom. Det er hovedutvalget for Oppvekst og kultur som avgjør tildelingen, men jeg er glad for at selve utdelingen kan skje med en høytidelig ramme her i forbindelse med kommunestyrets julemøte. I tildelingen legges det vekt på at kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats som kunstner, utøver eller formidler på kulturfeltet."

Begrunnelsen for utdelingen:
Orføreren sa bl.a. dette om begrunnelsen: "Årets prisvinner får prisen for sitt betydelige arbeid med å samle inn og registrere gamle klestradisjoner, mønstre og teknikker. Hun har registrert mellom 4- og 5000 draktplagg, og denne registeringen utgjør en kulturhistorisk skatt i seg selv.

Men ikke bare det; hun har maktet å formidle den kunnskapen hun har tilegna seg slik at den har kommet både forskningsinstitusjoner og mannen i gata til gode.  Eller kanskje vi skal si dama i gata, for det er utallige damer i alle aldre – fra fjern og nær - som har gått på kurs hos Berit på Bjerkem og lært å sy bunader og dåpskjoler og mye mer.  De gamle klestradisjonene har fått nytt liv som festplagg, og Berit har bidratt til at tradisjonene og håndverket holdes levende".

I tillegg nevnte han at hun også har skrevet skrevet flere fagartikler og arrangert spesialutstillinger med ulike tema relatert til bunad, folkedrakt og gammel klesskikk.

Orføreren avsluttet med å si: "Berit Eldbjørg Bjerkem har fått priser og utmerkelser før – og nå er det Steinkjer kommunes tur til å vise at vi setter pris på deg og den innsatsen du har gjort og gjør som utøver og formidler av viktige kulturtradisjoner fra Nord-Trøndelag. Gratulerer med Steinkjer kommunes kulturpris for 2013!"