(Oppdatert 05.01.21)

Skoler og utdanning

 • Barneskoler og barnehager holdes åpne
 • Ungdomsskolene er åpne, på rødt nivå. Se informasjon her.
 • Alle landets videregående skoler er på rødt nivå – følg med på fylkeskommunens nettsider
 • Alle som reiser med skolebuss oppfordres, som før, til å sitte sammen med elever fra samme kohort og/eller søsken. Foreldre som har anledning til å kjøre elevene til skolen oppfordres til å gjøre det.
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.
 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.

Helse

 • Se egne retningslinjer for bosentre og institusjoner. Se informasjon her.
 • Det vises til nasjonale anbefalinger om sosial kontakt, der det oppfordres til å ikke ha besøk i hjemmet. Vi ber alle om å gjøre gode og reflekterte vurderinger om nødvendigheten av besøk ved våre bosentre og institusjoner.
 • Legekontor, fysioterapeuter og andre helserelaterte tjenester er åpen, men det anmodes om å overholde smittebestemmelsene. Husk å ringe på forhånd.

Idrett og kultur

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. Se informasjon om smittevern for idretten på Helsedirektoratets nettside.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.
 • Bemannede treningssentre kan holdes åpen, men gruppetimer bør avlyses. Innbyggere i Steinkjer oppfordres til å trene utendørs eller hjemme, heller enn å oppsøke treningssentre.
 • Steinkjerhallen holder stengt. 
 • Gymsalene på skolene holder stengt for aktivitet etter skoletid.

Dampsaga kulturhus

 • Sal og scene stengt til og med 18.januar
 • Steinkjer kino stengt samme periode
 • Biblioteket holdes åpent med ordinær åpningsitid
 • Steinkjer kulturskole underviser digitalt denne perioden og detaljert informasjon sendes ut fra kulturskolen

Arbeidsplasser generelt

 • Vi viser til nasjonale retningslinjer hvor det fremgår at alle som har mulighet benytter hjemmekontor. Steinkjer kommune gir ikke ytterligere føringer ut over dette.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.
 • Om du er i butikken eller offentlig sted der det ikke er muligå holde avstand på minimum en meter, bruk munnbind.
 • For øvrig viser vi til de nasjonale rådene for julehandelen datert 17.12., og som fortsatt gjelder. Se rådene her.

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Se punktet om idrett og kultur.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Smittesituasjonen er ulik i regionen, så tenk deg derfor også om før du reiser mellom kommunene i regionen. Har du oppholdt deg i et område med mye pågående smitte, er det ekstra viktig at du holder avstand og vasker hendene. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminar, livssynssamlinger, seremonier mv, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.


Innbyggerne oppfordres til å følge med på hjemmesiden da det påregnes fortløpende endringer avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Kriseledelsen understreker at det er viktig at alle forholder seg til dette slik at vi har kontroll på smitteutviklingen og unngår at den planlagte massevaksinasjonen blir rammet fordi helsepersonell isteden må jobbe med smittesporing eller være i karantene, eller at de som skal vaksineres må i isolasjon.

De neste to ukene blir spesielt viktig.

Det er vaksinasjonen som skal bringe oss ut av pandemien. Vi ber derfor alle om å fortsette å forholde seg til de nasjonale og lokale tiltak og retningslinjer.