Som begrunnelse for vedtaket har hovedutvalget vektlagt følgende:

"Oftenåsens venner ble stiftet 10. februar 2010, og forvalter turstiene i Oftenåsen. Foreningen har gjort et betydelig dugnadsarbeid gjennom mange år med opparbeidelse og vedlikehold av turstier i området. Oftenåsen besøkes av over 100.000 personer i alle aldre hvert eneste år. Hver søndag stiller foreningens medlemmer opp og sørger for åpent serveringstilbud når turgåerne har nådd toppen. Turstiene og arbeidet som utføres av Oftenåsens venner er et fantastisk folkehelsetiltak som har fått mange ut på tur. I tillegg til lokalbefolkningen så har også Oftenåsen blitt en svært populær turistattraksjon i Steinkjer kommune."

Foreningens evne til å videreutvikle tilbudet blir også nevnt som en viktig årsak til tildelingen. Verdens største hagestol kom på plass i 2013, og de siste året har den nye trollstien vakt begeistring hos nye aktive unge turgåere.

Overrekkelsen av prisen vil skje på frivillighetens dag som er 5. desember 2020