De følger alle kommunenes facebooksider for å se hvordan vi bruker denne kanalen i kommunikasjonsarbeidet.

Det blir sagt at de som velges ut er blant de beste kommunene på bruk av sosiale medier som del av sin kommunikasjon.

Kommunens hjemmeside er vår hovedinformasjonskanal, men vi bruker facebook som en tilleggskanal, og vi ser at vi når mange flere på denne måten. Her får vi også en del spørsmål og kommentarer som gjør at det blir en toveiskommunikasjon.

Vi bruker mye bilder, legger over en del informasjon/nyheter fra kommunens hjemmeside, legger også ut ikke-kommunal informasjon og vi bruker den i andre situasjoner med statusoppdateringer f.eks ved vannavstenging, vannforurensin mm. Vi fikk også positiv tilbakemeldinger på at vi brukte facebook under den siste store kriseøvelsen i oktober.
 
Her kan dere se hvordan de la dette ut på sin facebookside, med vårt nye bilde som sitt forsidebilde.
 
 
 
Til dere som har facebookprofil og ikke har klikket på "Liker" på vår side > gjør det nå og følg med på hva vi legger ut og kom gjerne med tips!
 
Her er linken til vår kommunale facebookside.

http://www.facebook.com/steinkjerkommune
 
 
 
Kontaktperson for kommunens facebookside: