Bildet: Fra signering av avtalen med SINTEF-leder Unni Steinsmo og Bjørn Arild Gram

Fredag 29. november inngikk Steinkjer kommune en partnerskapsavtale med SINTEF for å få forskningsbasert hjelp og bidrag til å videreutvikle kommunens helse- og omsorgstjenester gjennom satsing på helsehuskonsept og realisere planene om Næringscampus Nord-Trøndelag.

Avtalen er fireårig og vil sikre tilgang til forskningsbasert og teknologisk kompetanse. Det vil være fokus på å

  • Utvikling av Næringscampus Nord-Trøndelag som arena for innovasjon og entreprenørskap i fylket.
  • Kommunens helse- og omsorgstjenester innen døgnkontinuerlige tjenester, implementering av velferdsteknologi og opprettelse av mulige spesialistfunksjoner.
  • Utvikling av Næringscampus Nord-Trøndelag som tilrettelegger for satsinger som Helsehus og Smart Grid.