Avtalen skal styrke og utvikle samarbeidet og den ble signert 21. januar.

- Dette er en betydningsfull avtale for Steinkjer kommune. Nord universitet er enormt viktig for oss, andre studiesteder og hele regionen. Samfunnet roper etter kompetansen som utvikles her, og det er sentralt at  de kloke hodene blir nysgjerrig på hva regionen har å by på, sier ordfører Anne Berit Lein.

- Som universitet trenger vi samarbeidspartnere som er med og løfter oss og fagmiljøene, både innenfor forskning og utdanning. Steinkjer kommune har alltid vært en god vertskommune og alliansepartner, og med denne avtalen får vi formalisert samhandlingen på en god måte, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

Ny kunnskap
Den overordnede samarbeidsavtalen har utgangspunkt i at kommunene skal håndtere komplekse oppgaver med høye krav til kvalitet, effektivitet og innovasjon, mens universitetene skal utvikle ny kunnskap og drive forskningsbasert utdanning som svarer på samfunnets behov.

Ett av områdene som både kommunen og universitetet anser som strategisk viktig, er blågrønn satsing. Nord universitet skal være en drivkraft for det grønne skifte gjennom forskning og utdanning innenfor blå og grønne fagfelt, og Steinkjer kommune kan som vertskommune for en rekke grønne kompetansemiljø spille en nasjonal rolle. Nå satses det også tungt innenfor blå sektor i kommunen.

- Regionen har komplette verdikjeder innenfor foredling, utdanning og forvaltning av store bioressurser. Satsingene Nord universitet gjør på dette området er i tråd med FNs bærekraftsmål og bygger opp under arbeidet som gjøres av andre aktører, sier ordfører Anne Berit Lein.

Rektor Hanne Solheim Hansen trekker frem at universitet bygger kompetanse stein for stein:
- Om relativt kort tid vil det bli mulig å både ta bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad på Steinkjer. Det er viktig for dagens studenter å kunne ha slike muligheter, og ikke minst for at miljøet i InnoCamp skal kunne trekke til seg ressurser til nye forsknings- og utviklingsprosjekter.

InnoCamp samler ressurser
Samarbeidsavtalen ble undertegnet i InnoCamp, samhandlingsarenaen der Nord universitet deler lokaler med et 40-talls andre aktører. Her innredes nå et helt nytt forskningslaboratorium i kompaniskap mellom Norsk institutt for bioøkonomi og Nord universitet.