Steinkjer er én av totalt syv kommuner som er nominert til prisen som skal deles 13. februar. De øvrige nominerte kommunene er Asker, Lørenskog, Bodø, Tromsø, Bærum og Stange.

 

- Dette er veldig stas, sier tjenesteenhetsleder ved integrering i Steinkjer kommune, Elin Vinje.

 

I begrunnelsen for nominasjonen står det at de syv kommunene har jobbet godt med bosetting og integrering av flyktninger, og hensikten med nominasjonen er fremheve kommuner som har utmerket seg i arbeidet.

 

Samarbeider på tvers 

Vinje tror det er det gode samarbeidet mellom Nav, flyktningetjenesten og voksenopplæringen i Steinkjer som har gjort at vår kommune trekkes fram og nomineres. Samarbeidet har gradvis utviklet seg godt, gjennom flere felles kvalifiseringsprosjekter og gjennom arbeidet i introduksjonsprogrammet.

 

- Det er ganske unikt det samarbeidet vi har oss imellom, og som gjør at en stor andel flyktninger kommer seg tidlig ut i jobb eller videre utdanning, understreker hun.

 

IMDi har i nominasjonen bedt Steinkjer kommune om å vise til tiltak og prosjekt som er i gang for å føre flyktninger ut i arbeid.

 

- Vi har flere tiltak, men jeg vil trekke fram helsefagklassen som vi har satset på gjennom kommunale utviklingsmidler. En egen helsefagklasse ble startet opp med mål om at flyktningene skulle bli helsefagarbeidere. De som gikk i denne klassen er nå lærlinger, så det har fungert veldig bra, forteller Vinje.

 

Gode prosjekt i gang 

Jobbsjansen er også et felles prosjekt mellom enhetene NAV, Steinkjer voksenopplæring og flyktningetjenesten hvor Steinkjer kan vise til gode resultater.

 

- I tillegg er vi med på IMDis prosjekt Integreringsmottak. Her starter vi med kvalifisering av flyktninger allerede mens de er på kommunalt mottak. De begynner nokså umiddelbart med å lære seg norsk og delta i et fulltidsprogram med skole. Hvor lenge de er på skolen handler om hvor lang tid det tar å få saken sin behandlet og når de blir bosatt. Vi ser at flere av flyktningene som vi har bosatt selv har fått seg jobb, så det er veldig gledelig, sier Vinje.

 

- Innovasjonskommune 

Hun understreker at det at Steinkjer kommune er en vertskommune for Integreringsmottak er noe å være stolt over.

 

- Det viser at vi er en innovasjonskommune som er med på å skape morgendagens integreringsarbeid.

 

PS! På bildet står Elin Vinje sammen med Zaid Ranneh. Han var deltaker i prosjekt Integreringsmottak før han ble bosatt i Steinkjer kommune. Nå jobber han som miljøarbeider og tiltakskonsulent i enhet Integrering.