Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag, HUNT og NTNU Senter for helsefremmende forskning har også deltatt og drevet prosjektet framover.

Folkehelsearbeid handler i stor grad om å arbeide på tvers av fagområder, og modellen tar for seg syv steg som skal sikre at vi jobber kunnskapsbasert, gjennom blant annet medvirkning og forankring. Dette er en måte som vi ønsker å jobbe på i Steinkjer kommune.

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid – veileder (pdf-fil).

Les mer om Fra kunnskap til handling, fra handling til kunnskap (Nord-Trøndelag fylkeskommunes nettside)

 

Stine Strand
folkehelsekoordinator