Kommuneantikvaren skal bidra med kulturminnekompetanse i plan- og byggesaksarbeidet i kommunen, arbeide med å gjøre ferdig og følge opp kulturminneplanen og andre relevante planer, gi informasjon og vegleiing til tiltakshavere i samband med plan- og byggesaker og  samarbeide med relevante fagmiljø lokalt og regionalt.

Utadvendte formidlingstiltak som byvandringer, foredrag og oppdatering av Gjenreisingssenterets heimeside www.gjenreisingsbyer.no er også ei viktig oppgave.