Vi har jobbet med velferdsteknologi opp mot brukergruppen barn og unge sammen med fem andre kommuner.

Vi ser at velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne har stor nytteverdi for bruker selv, for foresatte og støttepersoner, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum. Opplevde gevinster er i form av økt selvstendighet, mestring og deltakelse for barna, samt at teknologien kan bidra til trygghet og avlastning for foresatte.

Det å delta i programmet har gitt oss en unik mulighet for kompetanseheving på teknologiske hjelpemidler. Det har også bidratt til tettere samarbeid mellom skole og ergoterapitjenesten, noe som er avgjørende for å treffe med valg av teknologi, slik at den dekker barnets behov på flere arena.

Denne filmen fra Helsedirektoratet viser ett eksempel på hvordan velferdsteknologi kan hjelpe dem som trenger det.
 

Velferdsteknologi for barn med dysleksi from Helsedirektoratet on Vimeo.