Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
18. oktober kl. 09:30

KORONA - INFORMASJONSSIDER

Les mer... clear

Steinkjer kommune er bevilget 2,3 millioner i støtte pga asylsituasjonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir totalt 4 millioner til 4 kommuner i Nord-Trøndelag som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.

Kommunene har fått økte kostnader pga ovennevnte situasjon og for at dette ikke skal gå utover innbyggernes velferd, bevilger departementet til sammen 151 millioner kroner til kommunene. I Nord-Trøndelag har Steinkjer, som en av 4 kommununer, fått tildelt midler som det går fram av tabellen nedenfor. Fylkesmennene i alle fylker har brukt sin lokalkunnskap for å identifisere kommuner som har tatt imot mange asylsøkere på kort tid slik Steinkjer kommune har gjort.

De kommunale tjenestene har lagt ned et betydelig arbeid med å rigge et mottaksapparat som står best mulig rustet til å ta imot den store mengden asylsøkere som har kommet / kommer. Kommunene må bidra med grunnleggende kommunale tjenester som eks. helsetjenester, barnevern, skole og nødvendige tolketjenester og har fått økte utgifter på flere områder for å møte myndighetenes krav. 

Kommune Ekstraordinært tilskudd
1702 Steinkjer 2 321 000 kroner
1703 Namsos 387 000 kroner
1711 Meråker 774 000 kroner
1742 Grong 516 000 kroner
Nord-Trøndelag totalt 3 998 000 kroner


Se mer informasjon på regjeringen sin nettside