Kontortid: Mandag til fredag 08.00 – 15.50
Besøksadr.: Rønningkvartalet, Bogavegen 2
Mottaksleder: Monica Nilsen, tlf 459 71 186, mail: monica.nilsen@steinkjer.kommune.no 
Vakttelefon: 459 71 187
Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer

Steinkjer kommunale mottak er et desentralisert mottak med 150 plasser. Mottaket driftes etter avtale med Utlendingsdirektoratet, som også har kontroll og tilsynsansvar. Avtalen mellom Steinkjer kommune og UDI er et ledd i statens arbeid med å opprettholde et mottaksapparat for asylsøkere og flyktninger. Den skal sikre et midlertidig og nøkternt, men tilfredsstillende botilbud for personer som søker asyl i Norge.

Våre beboere har alle søkt om asyl i Norge, og bor ved Steinkjer kommunale mottak i påvente av svar på asylsøknad. Det bor i hovedsak enslige voksne og familier med barn ved mottaket.

Mottaket leier hus av Steinkjerbygg og av privat huseier.

Se mer informasjon på UDI sin nettside.
 

Hender som holder sammen