Den 8. – 9. sept. vil det foregå spunting i forbindelse med disse arbeidene. Spuntingen vil føre til støy og rystelser som også vil merkes i varierende grad innendørs. Det er sendt ut SMS-varsel til den del av bebyggelsen som er forventet å bli mest berørt av arbeidene. Det blir satt ut rystelsesmålere som registrerer styrken i rystelsene. Arbeidstiden i de to dagene spuntingen pågår er fra kl. 07:00 – 19:00.

Vi håper at arbeidene skjer til minst mulig ubehag for beboerne.

 

Kontaktperson: Trønder-plan as v/Jan Arild Mediaas