Utredningen har benyttet kjente forskningsbaserte metoder, og har tatt i bruk tilgjengelige data samt innhentet nye gjennom en rekke intervjuer.

Formålet med utredningen er å gi et faglig grunnlag for mulighetene for å flytte Landbruksdirektoratet fra Oslo til Steinkjer, basert på KMDs kriterier for utflytting av statlige arbeidsplasser.

Steinkjer konkurrerer med Hamar og Jæren som alternative utflyttingssteder.

Rapporten er nå lagt ut og er et oppdatert kunnskapsgrunnlag for Steinkjer som lokaliseringssted.

Les mer om saken på nettsiden til TFoU.
 

Bildet (Fra TFoU sin nettsideartikkel):
Rådgiver Siv Merethe Gederaas Belbo, Nord-Trøndelag fylkeskommune; rådgiver Susanne Bratli, Steinkjer kommune; seniorrådgiver Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling; og leder Borgny Kjølstad Grande, Nord-Trøndelag Bondelag ser spennende muligheter i en eventuell flytting av Landbruksdirektoratet til Steinkjer