Steinkjer kommune med kommunenummer 1702 er en av kommunene som benyttet EDB`programvare.
Steinkjer kommune har i dag 17.09.07 foretatt en kontrolltelling av ca. 16 % av de avgitte stemmer eller rettere sagt 1.515 forhåndsstemmer som kun var skannet 1 gang. Når det gjelder de øvrige stemmene så er disse minst skannet og telt 2 ganger. Av de 1.515 forhåndsstemmene som ble telt manuelt var det 1.162 rene stemmesedler og 353 rettede stemmesedler. På de 353 rettede stemmesedlene var det foretatt og satt på 753 kryss i rubrikken foran kandidatenes navn samt at det var påført 66 slengere. Den mannuelle tellingen stemte 100 % med det skannede resultatet av de samme sedlene. Alle 66 slengerne hadde kommet de riktige personer tilgode samt at alle de 737 tilleggsstemmer også hadde kommet de riktige personene til gode.
Valgstyret i Steinkjer har i møte i dag kl. 15.00 anbefalt Kommunestyret å godkjenne Kommunevalget for 2007.