Foto: Trine Binde Bratberg i Steinkjer-Avisa

Hun beskriver sin rolle på denne måten:

"Hva er et livsgledesykehjem? Veldig kort sagt:

-Et hjem hvor man har det trivelig og dyrker den sunne galskapen

-Et hjem hvor den enkelte beboer får tilpassede aktiviteter, hvor man kan oppleve årstidene, kontakt med dyr, hvor pårørende og frivillighet er naturlige bidragsytere i hverdagen.

Livsglede for Eldre (LFE) er en nasjonal stiftelse, og kommunens tre sykehjem skal nå inn i sertifiseringsordningen "Livsgledesykehjem". Sykehjemmene skal drives med livsglede som grunnleggende verdi! Gjennom denne ordningen ønsker man å stimulere til å tenke eldreomsorg litt mer utradisjonelt – prøve ut aktiviteter man kanskje ikke forventer i institusjonshverdagen. Både beboere og ansatte kan bruke sine interesser og ressurser og skape gode øyeblikk sammen. Det vil også etterhvert lages faste avtaler med frivillige aktører, barnehager og skoler.

-Livsgledesykehjem er ikke et prosjekt, men en varig endring!

Som livsgledekonsulent skal jeg bidra til fremdrift i dette arbeidet sammen med lederne og de ansatte ved  sykehjemmene i Steinkjer. Jobben min vil bestå i å være LFEs forlengede arm - en pådriver og motivator for sykehjemmene som jobber mot en livsgledesertifisering."


Grete Volan