På bildet fra venstre: Tolk Aidah Al-Jubory, enhetsleder renovasjon Ester Stølan, ordfører i Janata  Ziad Ali, hans medarbeider Khalil Mubarak, avd.ingeniør renovasjon Harald Nordberg og utviklingssjef Gunvor Aursjø.
 

De har utfordringer på disse områdene i Janata og ønsker å gjøre noe med dette på en miljøvennlig måte.
 

Betlehem kommune er delt i flere områder, og Janata er et område som ville tilsvart Sparbu/Mære i Steinkjer, og de har egen administrasjon.
 

Det er ordfører Ziad Ali i Janata og hans medarbeider Khalil Mubarak som er her, og de skal bruke 3 dager for å lære mer om hvordan vår kommune driver overnevnte fagområder. De skal få se renseanlegget i Løsberga, Tranamarka, innsamlingsordninger og kompostering. Det vil bli både dokumentasjon og praksis som vises fram. De skal også få bli med til Trondheim for å se på nødstrømsløsninger for ulike avfallsfraksjoner.