Programmet for dagen er som følger:

Kl. 17.00  Sang ved Mære songlag.

Kl. 17.05  Velkommen v/ Foreningen Gamle Steinkjer.

Kl. 17.10  Tale og bekransning av minnesteinen til Morten Smith-Petersen

                  v/ ordfører Bjørn Arild Gram.

Kl. 17.25  Sang v/ Mære songlag.

Kl. 17.30  Kaffe og bevertning i kjerkstu.
                 Kåseri ved Odd Birger Grønli.

 

Markeringen er i regi av foreningen Gamle Steinkjer, Sparbu historielag og Steinkjer kommune.


Kari Aarnes