Regjeringen har besluttet nye tiltak for å begrense smittespredning med virkning fra 04.01. og frem til 18.01. Disse tiltakene er mer omfattende enn den lokale informasjonen som kommunen la ut i går kveld.

Det bes om at nasjonale retningslinjer følges. Disse finner du på regjeringens nettside.

Det er allerede besluttet å iverksette konkrete tiltak ved ungdomsskoleneSe informasjon her. 

Kriseledelsen vil komme med ytterligere presiseringer/spesifiseringer/tiltak i løpet av mandag formiddag

 

Torunn Austheim
Kommunadirektør