Kriseledelsen har i møte i dag bestemt at Steinkjer kommune skal følge de nasjonale tiltakene angående gjenåpning og dette gjelder fra og med 27.05.21.

Se regjeringens nettside hva dette innebærer. 

Fra og med mandag 31.05. vil skolene og barnehagene gå over til grønt nivå. 

Vi oppfordrer til å unngå unødvendig reiser til nabokommunen Snåsa samt til Værnesregionen pga det økende smittetrykket de har nå. 

Samtidig må vi fortsatt huske på å opprettholde god håndhygiene og å holde avstand.