Da det har vært vanskelig å få fastlege i kommunen lenge pga at legene har hatt fulle lister, er dette en svært positiv nyhet for våre innbyggere

 

Karin Grøttum

Tjenesteenhetsleder