- Dette er kjempemoro! Vi har virkelig fått god uttelling på de tiltakene vi har søkt støtte om, sier areal- og byplanlegger Antonios Bruheim Markakis.

Oversikt over tiltak som får støtte i hver enkelt fylke i 2019

Se oversikt over tildeling nasjonalt i 2019

De er tre tiltak som får støtte i Steinkjer kommune: Sykkelparkering ved Innovasjonscampus (600.000 kr), sykkelparkering ved Steinkjer skole (800.000 kr) og sykkelparkering ved Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus (600.000 kr). For hvert tiltak kan det søkes om inntil halve beløpet i støtte, og de tre nevnte prosjektene koster til sammen fire millioner kroner.

Søkte om støtte til sju prosjekt

- Vi gjorde et bevisst valg i forkant med å søke på tiltak som uansett skal gjennomføres. Totalt søkte vi om sju prosjekt i forbindelse med sykkeparkering og gang- og sykkelveier i denne runden, forteller Markakis.

De øvrige tiltakene de ble søkt om støtte til var: Sykkelparkering i Rådhusparken og gang- og sykkelveier ved Heggesenget, Fergeland og Guldbergaunet. 

- Alle tiltak det ble søkt midler om er noe som uansett kommer til å bli gjennomført - uavhengig av om kommunen mottar støtte, forklarer Markakis, og refererer til opprustingen av Fergeland som et eksempel. 

Hundrevis av parkeringsplasser for sykkel

I forbindelse med søknadene ble det søkt om henholdsvis 50 plasser og 60 plasser innendørs med låsbar løsning ved Innovasjonscampus og Helse- og beredskapshuset. I tillegg ble det søkt om tilrettelegging for ca. 150 plasser utendørs ved Innovasjonscampus og 40 plasser utendørs ved helse- og beredskapshuset. 

Søknaden om støtte til sykkelparkering ved Nye Steinkjer barneskole inneholdt 188 sykkelparkeringsplasser hvorav 100 plasser er ønsket under tak. Her er det ikke søkt om lårbare løsninger.

(Vedlagt illustrasjon ifm. låsbar løsning for sykkelparkering ved Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er laget av Norconsult)