På bildet: Prosjektleder Eli Ringseth foran Steinkjer sin stand.


I januar 2012 startet 10 utvalgte kommuner i Midt-Norge opp med Det Midt-Norske Velferdsteknologiprosjektet. Kommuner skulle prøve ut eksisterende og tilgjengelig velferdsteknolog i helse- og omsorgstjenesten. De ulike prosjekt har vært ; GPS-sporing, spillteknologi, vandrealarm i sjukeheim, medisinering i institusjon/ hjemmeboende, sensorteknologi, Paro-selen,  velferdsteknologisk laboratorium og bruk av videokonferanseutstyr.


Prosjektene ble koordinert fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Prosjektperioden utløp 31.12.2013 og fyldig sluttrapport er fullført. Rapporten er å finne på: Prosjektledere_velferdsteknologiprosj.midt-norge.jpghttp://www.ks.no/Regioner/Midt-Norge/


På erfaringskonferansen ble det formidlet  hvordan nettverket har jobbet, hvilke erfaringer som er gjort og gode råd og virkemidler på veien videre.


Det er over statsbudsjettet gitt midler til videre drift av nettverket, og det vil bli ansatt en koordinator i 30% i hvert av fylkene, Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal.

 
På bildet: Posjektlederne i det midtnorske velferdsteknologiprosjektet sammen med prosjektkoordinator


Les mer om prosjektet på kommunene hjemmeside.

 

Eli Ringseth
Ergoterapeut/synskontakt/prosjektleder 
Dag- og døgnrehabiliteringsenheten