Det ble forrige fredag lagt ut melding på kommunens hjemmeside og på facebooksiden om at trafikken i Ogndalsvegen ville være berørt til kl. 16.00 i dag.

Normalsituasjon i denne vegen var gjenopprettet 10 timer før annonsert.