Årsaken er nå funnet og løsning er også valgt, så arbeidet vil nå fortsette. Vi beklager ulempene dette har medført for dere som bor i området og håper at vi nå får ferdig anlegget uten flere problemer. Nedenfor ser dere hva som er planen videre.

  • Det ble mandag 29.juni, startet opp arbeid med å utvide vegen. Det er kommet inn flere meldinger om at vegen blir for smal og etter vurdering fra kommunen er det bestemt at vegen skal utvides. Dette medfører at kantsteinen på sørsiden tas opp, noen sandfangkummer må justeres og kantstein settes igjen lenger ut. Arbeidet antas å være ferdig i løpet av denne uken.
     
  • Tirsdag 30.juni, vil vegen bli gravd opp mellom krysset Reinavegen/Svedjanvegen og krysset Grensevegen/Svedjanvegen. Dette må gjøres pga. at det under kontroll av rørene ble funnet feil som må rettes opp. Arbeidet antas å være ferdig i løpet av denne uken.
     
  • Det vil bli lagt 1 lag asfalt innen 10.juli.
     
  • Det er nå bestemt at 2 overløpskummer må byttes ut for å få ordnet problemet med avløpsanlegget. Det er snakk om en kum i krysset Reinavegen/Svedjanvegen og en kum i krysset Grensevegen/Svedjanvegen. Dette vil bli utført etter sommerferien 2015.Linn Mari Forfod
Avd.ingeniør