Steinkjer har opplevd en økning i antallet Covid-positive i romjula. Fra julaften og fram til i dag 2.1.2021 er 11 personer i isolasjon fordi de er smittet, og 110 personer sitter i karantene eller isolasjon fordi de er nærkontakter til de som er smittet.

Det er i denne perioden testet totalt 508 personer og bare den 2.1. ble det gjennomført 101 tester.

Hvilke tiltak er iverksatt?
Selv om det fortsatt kan defineres som lavt smittetrykk generelt i kommunen, har vi for første gang siden pandemien startet i mars 2020 fått påvist smitte hos beboer ved et av våre bosenter - Kvam. Det er tidligere sagt at bosentret er stengt for besøkende inntil videre. Det presiseres at dette gjelder alle fellesareal ved bosentret. Beboerne ved kommunens bosenter bor i egen bolig og kommunen har derfor ikke hjemmel til å stenge for besøk hos den den enkelte. Beboere som er i karantene kan i hht smittevernloven imidlertid ikke ta imot besøk.

Beboerne ved alle våre bosentre er i risikogruppe ift. smitte, og en smittesituasjon ved bosenter har store konsekvenser for den daglige driften. Det er derfor innført innskjerpede besøksrestriksjoner ved alle våre bosentre og institusjoner for å forsøke å forhindre at besøkende igjen bringer smitte inn.

Hvilke tiltak er gjort blant ansatte i helsevesenet?
Når det gjelder ansatte, har kommunen et svært strengt regime på hvem som kan møte på jobb. Sannsynligheten for at ansatte - både i bosenter, institusjoner og i egne private hjem bringer med seg smitte er derfor veldig liten.

Oppfordring til pårørende og andre besøkende
Smitten ved Kvam bosenter kom via pårørende. Det er svært viktig at alle pårørende forholder seg lojalt til de innskjerpede besøksrestriksjonene og merker seg ekstra godt punktet om å holde seg borte dersom du selv har symptomer eller har vært i kontakt med personer med symptomer.

Vi oppfordrer samtidig alle til å gjøre gode og reflekterte vurderinger om nødvendigheten av besøket. 

Status om andre tjenester i kommunen
For øvrig går driften i kommunen som vanlig. Skoler, barnehager og andre kommunale virksomheter starter det nye året slik vi avsluttet det gamle.

Vi har unngått større smitteutbrudd i forbindelse med julen, og Steinkjersamfunnet er dermed betydelig mindre påvirket av pandemien enn de fleste av våre nabokommuner.

Innbyggerne berømmes
Kriseledelsen i kommunen berømmer innbyggerne for aktivt å ha medvirket til dette. 

Det bes om at alle fortsatt holder ut en stund til – begrens antallet nærkontakter, vask hendene og hold avstand.

Om den forestående vaksineringen
Det er like før vi starter vaksineringen. Steinkjer får minst 130 doser de to neste ukene. Det er allerede avklart at det er beboere ved våre institusjoner, og spesielt utsatt helsepersonell som skal vaksiners først.

Tilbakemelding fra institusjoner og fastleger som er i gang med registrering av prioriterte grupper er at nærmest alle som så langt er kontaktet vil ha vaksine. Dette er veldig bra og gir håp om at samfunnet vil kunne fungere som normalt igjen om ikke alt for lang tid.


Med ønske om ei fortsatt fin og smittefri helg

Kriseledelsen i Steinkjer kommune v/ kommunedirektøren